Perenje pari (makedonski) 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbednost

УНИВЕРЗИТЕТ ˝СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ˝ – БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ
СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТ
методика на истражување на организиран криминал
тема:
перење пари
Ментор: Изработил:
Марјан Николовски Фросина Јовановиќ
бр. индекс 88/08
Скопје декември, 2010 година
Вовед
Перењето пари подразбира процес на конверзија на приходите од нелегални активности во фондови кои потекнуваат од привидно законски извори без притоа да се открие нивниот вистински извор, природа и сопственост. Перењето пари и финансирањето на тероризам се препознати како глобална опасност, која има свои негативни последици, како на економијата, така и на демократијата. Поради тоа потребен е систем со чија помош ќе се следи трагата на парите заради ефикасно откривање и спречување на овој вид организиран криминал. Градењето ефикасен систем подразбира континуирано унапредување и развој на капацитетите на сите институции инволвирани во системот.
1. Трансфер на пари
Уште одамна сенаторот Диркенсен зборуваше за федералниот буџет, но можеше да му се восхитува и на електронскиот трансфер. Во ова денешно време глобалната економија, трансферот на богатство по жичен пат ги надминува сите други начини. Милијарди долари се преместуваат секојдневно врз основа на електронски импулси.
Иако износите на кои се однесуваат овие трансфери тешко можат да се замислат, исто така зачудува и разновидноста на начините што се користат за праќање на пари по жичен пат. Не само што банки меѓу себе праќаат електронски пари туку и берзи, брокерски куќи, продавачи на стоки и компании од секаков вид , компании за кредитни картички, испраќачи на пари, препродавачи на хартии од вредност, влади , телеграфски компани, па дури и приватни лица се жичено поврзани испраќајки пари.
Три најголеми системи за електронски трансфер на пари ( Electronic Funds Transfer/EFT) , CHIPS (ЧИПС) , СВИФТ (SWIFT) , и Фредваер (Fredwire), ракуваат со околу 2 милијарди долари дневно, отворајќи ги прашањата како што се :”Каде одат сите овие пари ?” и “Зошто нешто од тие пари да не запре и на мојата сметка ?”. Всушност дел од тие пари застанува на нашата сметка ( но тоа ни одблиску не е доволно ), ако имаме директен депозит ( електронски начин на плаќање директно од сметка на плаќачот на сметка на лицето на кое треба да му се исплати). Два пати месечно нашиот работодавец и кажува на банката да ја прати нашата плата на нашата сметка во локалната банка, па така тие пари излегуваат на нашата сметка во локалната банка, при што сите се задоволни. Нашиот платен чек станува уште еден запис во електронската поплава на EFT- трансакциите што се вршат секојдневно.
Како што светот се повеќе жичено се поврзува, овој систем на електронски трансфери само ќе се зголемува. Сега банкарите бараат нови начини да ја користат таа технологија. Cyber(кибер) -банкарството и мемориските картички се само две нови техники што брзо пристигнуваат. Сосема е можно готовината која ни е нам позната да стане застарена. Да размислиме само за можностите на мемориските картички , на кои каков било износ на пари може да се депонира на чип вграден во парче пластика. На нашата мемориска картичка може да внесеме 200 долари и да излеземе да купиме облека и да јадеме два - три пати дневно и пред да се вратиме повторно да ја надополниме картичката. Или можно е на картичката да вложииме 2 милиони долари, да седнеме во авион да одлетаме до било кое место во светот каде што може да ја испразниме картичката без притоа да носиме кеш пари во нас. Технологијата е овде и сега, и доколку користиме телефонска картичка за меѓуградски разговори, што сме ја купиле во синџирот маркети или купуваме производи со картичка - подарок од трговецот, ние веќе ја користиме технологијата.
... 

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!