Pojam vanredne situacije i sistemi za vanredne situacije u Srbiji, Americi i Rusiji 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈАСКА АКАДЕМИЈА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДМЕТ: Угрожавање имовине, лица и пословања
ТЕМА: Појам ванредне ситуације и системи за ванредне ситуације у Србији, Америци и Русији
Ментор: Студент:
Др. Драган Млађан Милош Јанковић С 12/10.
ЗЕМУН, април 2011.
Садржај:
1. Одређивање, појам и класификација ванредних ситуација PAGEREF _Toc289167533 \h 3
1.1. Класификација ванредних ситуација PAGEREF _Toc289167534 \h 5
1.2. Управљање ванредним ситуацијама PAGEREF _Toc289167535 \h 6
2. Сектор за ванредне ситуације у Србији PAGEREF _Toc289167536 \h 8
2.1. Управа за превентиву PAGEREF _Toc289167537 \h 10
2.2. Управа за ватрогасно – спасилачке јединице PAGEREF _Toc289167538 \h 11
3. Организациона структура сектора за ванредне ситуације у PAGEREF _Toc289167539 \h 12
4. Организација система за ванредне ситуације у Америци PAGEREF _Toc289167540 \h 13
4.1. Федерална агенција за управљање у ванредним ситуацијама PAGEREF _Toc289167542 \h 13
4.2. Стратешки план FEMA (2003-2008) PAGEREF _Toc289167543 \h 14
4.2.1. Умањивање губитака живота и имовине PAGEREF _Toc289167544 \h 14
4.2.2. Пружање информација о ризицима PAGEREF _Toc289167545 \h 14
4.2.3. Планирање приправности PAGEREF _Toc289167546 \h 15
4.2.4. Снаге партнера PAGEREF _Toc289167547 \h 15
4.2.5. Квалитетан risk менаџмент PAGEREF _Toc289167548 \h 16
4.2.6. Свеобухватна обука и едукација PAGEREF _Toc289167549 \h 16
4.3. Умањивање патњи и немира изазваних несрећама PAGEREF _Toc289167550 \h 16
4.3.1. Брзо и ефективно реаговање PAGEREF _Toc289167551 \h 17
4.3.2. Расподела одговорности у процесу управљања PAGEREF _Toc289167552 \h 17
4.3.3. Правовремена подршка PAGEREF _Toc289167553 \h 17
4.4. Припрема нације за последице тероризма PAGEREF _Toc289167554 \h 18
4.5. Јавни портал за информисање PAGEREF _Toc289167555 \h 19
4.6. Изградња бољег радног окружења PAGEREF _Toc289167556 \h 19
4.7. Стварање подухвата већих размера PAGEREF _Toc289167557 \h 19
4.8. Међусобно партнерство са другим федералним агенцијама PAGEREF _Toc289167558 \h 20
5. Организација система за ванредне ситуације у Русији PAGEREF _Toc289167559 \h 21
5.1. Министарство за цивилну одбрану, ванредне ситуације и елиминацију последица природних несрећа Руске Федерације PAGEREF _Toc289167562 \h 21
5.2. EMERCOM - Структура PAGEREF _Toc289167563 \h 22
ЗАКЉУЧАК PAGEREF _Toc289167564 \h 23
Извори: PAGEREF _Toc289167565 \h 24

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!