Pranje novca kao element organizovanog kriminala 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA KRIMINALISTIKU I BEZBEDNOST
NIŠ
Predmet: Osnovi bezvednosti
PRANJE NOVCA KAO ELEMENT ORGANIZOVANOG KRIMINALA
SEMINARSKI RAD
Niš,maj 2011.
SADRŽAJ
UVOD.........................................................................................................3
1. Organizovani kriminal kao savremeni oblik ugrožavanja bezbednosti..4
2. Pranje novca – element organizovanog kriminala..................................6
2.1 Faza ulaganja…………………………………………………………8
2.2 Faza prikrivanja………………………………………………………9
2.3 Faza integracije……………………………………………………….9
3. Pranje novca kao krivično delo u međunarodnom pravu…………….11
4. Pranje novca kao krivično delo u našem krivičnom zakonodavstvu...12
ZAKLJUČAK…………………………………………………………...14
LITERATURA………………………………………………………….15
UVOD
Sam pojam pranja novca potiče od engleske reči money laundering, što znači legalizacija kapitala stečenog kriminalnom delatnošću, odnosno finansijske transakcije radi prikrivanja stvarnog porekla novca i drugih oblika kapitala na tržištu. Sastoji se u falsifikovanju finansijske dokumentacije i manipulacije u sistemu međubankarskih transakcija. Poslednjih godina se značajno izražava u utajama poreza, ilegalnoj trgovini drogama i oružjem, u organizovanoj kocki, prostituciji i reketu, kao i u procesima privatizacije kapitala u bivšim socijalističkim zemljama Istočne Evrope, kao i u organizovanim kriminalnim kanalima na Zapadu. Termin “pranje novca” nastaje u SAD u periodu prohibicije (vreme zabrane točenja alkohola), u III deceniji prošlog veka, kada su kriminalci zarađeni novac od ilegalne proizvodnje i krijumčarenja alkoholnih pića prikazivali kao zaradu koju su ostvarili u lancu svojih perionica za pranje rublja i automobila, povodom te pojave počeo je da se upotrebljava termin “pranje novca”, odakle ga je preuzela kriminološka nauka.
Postoje mnoge definicije ove pojave, tekstualno različite ali u suštini slične,u pojedinim delovima čak identične. Zbog toga nema velikih problema kada su u pitanju shvatanja, i određivanje sadržaja pojma pranje novca. Još 1984. godine komisija predsednika Sjedinjenih Američkih Država za organizovani kriminalitet definisala je “pranje novca” kao proces kojim neko prikriva postojanje, ilegalno poreklo ili ilegalnu upotrebu prihoda, da bi ga prikazala na taj način da izgleda kao legalan.
Pranje novca je proces prikrivanja ilegalnih izvora prihoda ostvarenih putem krivičnih radnji, u cilju uključivanja tih prihoda u tokove legitimnog financijskog poslovanja. Pitanje pranja novca je integralno povezano sa problemima korupcije, organiziranog kriminala, financijske prevare, šverca i drugih krivičnih dela usmerenih na ostvarivanje profita. Ovaj problem uzrokuje ozbiljne posledice ukoliko se ne rešava na adekvatan način. Sposobnost kriminalaca da prikupe i legitimiziraju dobit može dovesti do podrivanja demokratskih institucija I zloupotrebe ekonomskih sistema. Ilegalno stečeni prihodi omogućavaju kriminalcima da razviju svoju političku i ekonomsku moć i to na račun poštenih građana i legitimnog poslovanja.
1.Organizovani kriminal
kao savremeni oblik ugrožavanja bezbednosti
U poslednjih nekoliko godina evidentirano je stalno prisustvo dva oblika ugrožavanja bezbednosti države. Reč je o dva najraspostranjenija I najopasnija specifična oblika ugrožavanja bezbednosti. To su organizovani kriminal I terorizam. Oba oblika ugrožavanja nose sa sobom visok stepen društvene opasnosti za vitalne interese država.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!