Prigovor savesti i civilna služba u Republici Srbiji 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet bezbednosti

PRIGOVOR SAVESTI
I
CIVILNA SLUŽBA U REPUBLICI SRBIJI
-SEMINARSKI RAD-
SADRŽAJ
Uvod .............................................................................................. 2
Nastanak i razvoj prigovora savesti ......................................... 3
Prigovor savesti i civilna služba ............................................... 3
Pravo na prigovor savesti ........................................................ 4
Ostvarivanje prava na prigovor savesti ................................... 4
Centar za civilnu službu ..................................................... 5
Komisija za civilnu službu .................................................. 5
Odlučivanje po zahtevu ...................................................... 5
Vršenje civilne službe ................................................................ 6
Odlaganje i prekid vršenja civilne službe ............................... 7
Premeštaj lica u civilnoj službi ................................................ 9
Prava i obaveze u civilnoj službi .............................................. 9
Prava i obaveze organizacije ili ustanove ............................... 10
Obaveza vođenja evidencije ............................................. 11
Obuka lica u civilnoj službi ................................................. 11
Kontrola vrženja u civilnoj službi ....................................... 11
Rezervni sastav ....................................................................... 12
Evidencija, nadzor i finansiranje civilne službe ........................ 13
Evidencija ......................................................................... 13
Nadzor ............................................................................. 13
Finansiranje civilne službe ................................................. 13
Kaznene odredbe .................................................................... 13
Primena odredbi prethodnih i sadašnjih propisa ................... 14
Zaključak .................................................................................... 15
Literatura .................................................................................... 16
UVOD
Pravo na prigovor savesti je pravo koje omogućava da se osobe koje zbog svojim moralnih, etičkih i/ili religijskih opredeljenja odbiju služenje vojnog roka deklarišu kao prigovarači savesti.
Sa razvojem prava na prigovor savesti, razvija se i civilna služba. Ona je posledica obaveze služenja vojnog roka i omogućava ravnotežu u obavezi i radu između lica koja sliže vojni rok i prigovarača savetsti. Pravo na prigovor savesti zasniva se na pravu samostalne i slobodne misli, sticanja i menjanja svojih ubeđenja, dakle jedno je od osnovnih ljudskih prava. U državama koje imaju obavezan sistem služenja vojnog roka, u praksi, pojavljuje se problem zbog lica koja zbog verskih ili filozofskih ubeđenja odbijaju da nose oružje kao i da ga upotrebljavaju, odnosno da oduzimaju ljudski život pod bilo kojim uslovima.
Pravo na prigovor savesti izvedeno je iz prava na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti, što znači da pripada fundamentalnim ljudskim pravima, što je potvrđeno u članu 18 Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Inače, potvrđeno je i u dokumentima Saveta Evrope UN-a i OEBS-a. Sve Evropske države su u različitim oblicima poslednje tri decenije institucionalizovale ovo pravo.
NASTANAK I RAZVOJ PRIGOVORA SAVESTI
Prigovor savesti je relativno nova institucija međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva. U nekim renijim periodima, prigovor savesti bio je isključivo religijsko pravo, a dans je to fundamentalno ljudsko pravo. Smatra se da je prigovor savesti začet početkom XX veka. Istorijski koreni današnjeg prigovora savesti veziju se za zemlje sa protestantskom verskom tradicijom, koje su prve regulisale prigovor savesti. Godine 1549. i 1580. doneti su zakoni u Holandiji koji predviđaju mogućnost odbijanja vršenja vojnog roka.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!