Žrtve narkomanije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, Banja Luka

Sadržaj
Uvod ........................................................................................................... 3
1. Osnovni pojmovi ........................................................................................ 4
1.1 Definicija droge ..................................................................................... 4
1.2 Vrste droga ............................................................................................ 5
2. Osnovne karakteristike .............................................................................. 5
2.1 Upoznajte neprijatelja ........................................................................... 5
2.1.1 Amfetamini ................................................................................... 5
2.1.2 Ecstasy .......................................................................................... 6
2.1.3 Marihuana ..................................................................................... 7
2.1.4 Razriješite sumnje ......................................................................... 7
2.1.5 Vrišteći simptomi ........................................................................ 8
2.1.6 Inhalanti ....................................................................................... 8
2.1.7 Kokain ........................................................................................... 9
2.1.8 Heroin .......................................................................................... 10
2.1.9 LSD. .............................................................................................. 11
3. Tema.......................................................................................................... 12
3.1 Rasprostranjenost narkomanije ........................................................... 12
3.2 Uzroci narkomanije ............................................................................. 13
3.3 Narkomanija u BiH .............................................................................. 13
3.4 Balkanska ruta ...................................................................................... 13
3.5 Umjesto života mladi biraju drogu ...................................................... 14
3.6 Droga sve prisutnija ............................................................................. 14
3.7 Djeca hemije ........................................................................................ 15
3.8 Kako do trajne apstinencije .................................................................. 16
3.9 Maloljetnici najugroženiji ................................................................... 17
3.10 Četrnaest godina ovisnosti ................................................................. 17
4. Zaključak .....................................................................................................18
UVOD
Istorijat uživanja opojnih droga - Narkomanija, kao klinička pojava, poznata je u medicini od davnina. U ranijim vremenima javljala se u onim oblastima gdje se alkohol nije koristio kao opojno sredstvo ili tamo gdje se droga koristila u okviru religioznih rituala.
U savremenom dobu nastajala je kod onih koji su se sretali sa preparatima namjenjenim stišavanju bola (npr. stišavanje bola morfijem u medicini) ili kod onih koji su rukovali tim preparatima, te usljed radoznalosti ili nekog slučaja upoznali njihovo dejstvo, koje ih je opčinilo.Još su stari Grci poznavali svojstva ekstrakta maka koji je opijajuće djelovao na ljude i vodio ih u čudesne snove. Herodot, Aristotel i Hipokrat govorili su o opijumu u svojim djelima. Rimljani su u čast Cerere kojoj su se klanjali, pili makov sok.Nova era opijuma počinje u XIX stoljeću otkrićem aktivnih elemenata: alkaloida morfija, kodeina, heroina, kokaina i drugih.Tokom sedamdesetih godina ovoga vijeka Evropu, kao i našu zemlju, zapljusnuo je talas narkomanije, jednog sasvim drugog tipa po motivu korištenja, po populaciji koja je obolijevala i po kolektivnom uživanju u zloupotrebi droge. To je bila narkomanija mladih i to već onih u pubertetnom uzrastu, pa sve do onih u dobu kasne adolescencije.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!