Značaj medija u vaspitanju predškolske dece 
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40

Sadržaj
Uvod 5
I TEORIJSKI DEO 7
1. POJAM I ULOGA MEDIJA U DRUŠTVU 8
1.1. Razvoj masovnih medija 9
2. UTICAJ MEDIJA NA VASPITANJE DECE 11
2.1. Uticaj filmova i serija 12
2.2. Uticaj reklama na decu 13
2.3. Štampa 14
2.4. Plakat i letak 16
2.5. Novine 16
2.6. Strip 17
2.7. Film 18
2.8. Televizija 19
2.9. Internet 20
3. ZNAČAJ I FUNKCIJE MEDIJA U VASPITANJU DECE 23
3.1. Način delovanja masovnih medija na mlade 23
3.2. Funkcije medija 24
II METODOLOŠKI DEO 26
1. PROBLEM ISTRAŽIVANJA 27
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA 28
3. ZADACI 28
4. HIPOTEZE 29
5. VARIJABLE 29
6. METODE I TEHNIKE 30
7. UZORAK I TOK ISTRAŽIVANJA 30
III REZULTATI ISTRAŽIVANJA 31
PRIKAZ I ANALIZA REZULTATA 32
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 39
PRILOG 40
Uvod
U ovom diplomskom radu ćemo se baviti jednim zanimljivim i vrlo važnim pitanjem – uticajem masovnih medija na vaspitanje dece predškolskog i školskog uzrasta. Pokušaćemo da istražimo sve osobenosti vaspitavanja dece u svaremenom dobu, na koji način dolaze do saznanja, koji sadržaji preovladavaju njihovim interesovanjima i na koji način bi vrtić, škola i porodica mogle preduprediti negativan uticaj istih.
Masovni mediji dobijaju sve značajniju ulogu u usmeravanju interesovanja dece, u njihovoj socijalizaciji i obrazovnim potrebama. Analiza odnosa između masovnih medija i vaspitanja dece, pokazuje da postoje različite funkcionalne i podsticajne mogućnosti za potpunije ostvarivanje njihovih funkcija, ciljeva i zadataka. Mediji kao moćni instrumenti društvene komunikacije, u svom središtu, imaju tekuća zbivanja i promene u svim oblastima društvenog života.
Što se tiče samog potencijalnog uticaja medija na decu, on može biti i dobar i loš, zavisno od toga kako je medij upotrebljen.
Bitan je odabir sadržaja koji se sluša, čita ili gleda. Mediji, kao što su novine i radio izgubili su na popularnosti, posebno kod dece i starijih. Dominiraju audiovizualni mediji, kao što su video igre, mobilni, internet, televizija, film, ali i klasični mediji (novine i radio), ali u jednom novom, multimedijskom ruhu. Živimo u dobu multimedija i to se nikako ne sme smetnuti s uma.
Značaj i važnost ove teme leži u činjenici da deca danas žive i vaspitavaju se u jednom savremenom miljeu, novoj kulturnoj klimi, brzom prenošenju i mešanju sadržaja i jednom univerzalnom auditorijumu. Glavni činioci savremenog načina života i obrazovanja su upravo, sredstva masovne komunikacije. Za obradu ove teme sam koristila literaturu i istraživačke radove iz ove oblasti.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!