Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Značajnost i revizijski rizik". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE

BANJA LUKA

SEMINARSKI RAD

ZNAČAJNOST I REVIZIJSKI RIZIK

Iz predmeta:

INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

S A D R Ž A J

UVOD   3

1. ZNAČAJNOST           4

1.1.Koraci u primjeni značajnosti            6

2. REVIZIJSKI RIZIK      8

2.1. Model revizijskog rizika       8

2.2. Detaljna analiza inheretnih, kontrolnih i detekcionih rizika       11

2.2.1. Inheretni rizik        11

2.2.2. Kontrolni rizik       14

2.2.3. Rizik detekcije      16

ZAKLjUČAK      18

LITERATURA     19

UVOD

Revizija, u suštini polazi od finansijskih izvještaja, u kojima je uprava iznijela neke tvrdnje, dala izjave o vrstama transakcija u finansijskim izvještajima i sa njima povezanim računima. Osnovni posao revizora jeste da potvrdi izjave uprave, te zato revizor provodi niz postupaka čiji je cilj dobijanje dovoljno dokaza na osnovu kojih on treba da formira svoje mišljenje. Da bi izvršio te postupke, revizor treba da izvrši analizu rizika za svaku kombinaciju salda računa, vrstu transakcije i ciljeve revizije.

U obavljanju revizije se javljaju dvije vrste rizika: rizik firme, rizik da će revizor ili revizorska firma biti oštećeni zbog odnosa sa klijentom, iako je izvještaj o reviziji, urađen za tog klijenta bio korektan; i revizijski rizik, rizik da revizor može dati pogrešno mišljenje o reviziji finansijskih izvještaja.

Pored rizika, revizor mora da utvrdi tačnost s kojom će izvršiti reviziju, odosno mora da utvrdi značajnost. Značajnost je vezana za toleranciju u pogledu grešaka, odnosno to je tačnost koju revizor prihvata u svojoj reviziji.

Značajnost i revizijski rizik su načela koja značajno utiču na odluke revizora o dokazivanju. Pri planiranju prirode, obima i vremenskog rasporeda postupka revizije i pri procjeni rezultata tih postupaka revizor uzima u obzir oba načela.

ZNAČAJNOST

Međunarodni standard ISA 320 definiše:

Informacija je značajna ako bi njeno izostavljanje ili pogrešno iskazivanje moglo uticati na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu finansijskih izvještaja. Značajnost zavisi od veličine stavke ili greške koje se procjenjuju na osnovu konkretnih okolnosti u kojima je došlo do izostavljanja ili pogrešnog iskazivanja.

Značajnost pomaže revizoru da utvrdi koliki je dopustivi stepen netačnosti u finansijskim izvještajima, a da ne izazove sumnju u kvalitet revizije ili prirodu revizorskog mišljenja.

Pri obavljanju revizije, revizor treba da razmotri značajnost i njenu vezu sa revizijskim rizikom. Pri testiranju postoji fiksan odnos između:

pouzdanosti neke izjave, zasnovane na statističkom uzorku (u reviziji određene revizijskim rizikom)

preciznosti te izjave (u reviziji određene značajnošću) i

količine dokaza koji treba da budu sakupljeni da bi se dala ta izjava.

...

 

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!