Zrelost deteta za poloazak u školu 

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Sadržaj
Uvod 2
1. Zrelost ili gotovost dece za polazak u školu 3
1.1. Pojam zrelosti za školu 3
1.2. Gotovost deteta za polazak u školu 5
2. Četiri pristupa pojmu gotovosti 7
2.1. Gotovost za školu kao proies sazrevanja 7
2.2. Gotovost kao rast i socijalno iskustvo 7
2.3. Uticaj teorije L. S. Vigotskog 8
2.4. Model kumulativnih veština 8
3. Vrste zrelosti ili gotovosti 10
3.1. Fizička zrelost 10
3.2. Intelektualna zrelost 10
3.3. Emocionalna zrelost 11
3.4. Socijalna zrelost 11
Zaključak 13
Literatura 14
Uvod
Sva deca ne napreduju istim tempom, ni u fizičkom, emotivnom, socijalnom a ni u intelektualnom razvoju. Deca istog kalendarskog uzrasta se zato nalaze na različitim stupnjevima razvoja. Zato sam kalendarski uzrast deteta ne može i nije jedino merilo zrelosti deteta za polazak u školu.  Polazak u školu bi trebao da podrazumeva i detetovu zrelosti za učenje i sticanje novih znanja. Svakom roditelju se desilo da je želeo svoje dete, u nekom uzrastu da nauči nešto a da u tome nije uspevao. Iako je znao da je njegovo dete vešto u rešavanju mnogih problemskih situacija i da ne zaostaje od vršnjačke grupe dece ipak je doživavalo neuspehe. Roditelj tada nije bio svestan  da za učenje svakog novog znanja i veštine postoji optimalno vreme u razvoju  deteta. To je ono vreme kada je dete zrelo, kada poseduje iskustva koja čine osnovu za sticanje nekog znanja ili veštine. Dete je zato u tome uspešno i povratno ima dodatni motiv da sa tim aktivnostima i nastavi dalje. Zrelost podrazumeva zrelost nervnog sistema i organizma u celini, na fizički i fiziološki razvoj koji omogućava uspeh.
Nezrelo dete je ono dete kod koga vežbanje neke aktivnosti daje male rezultate uz ulaganje ogromnog truda.
To dete nije dostiglo stvarnu zrelost, zrelost nervnog sistema i organizma u celini. Rezultati učenja i vežbanja su mali ili potpuno izostaju i povratno demotivišu dete za dalje učenje i vežbanje te veštine. Neuspeh može da izazove i otpor u učenju. Dete možu da poveže negativne emocije sa svakim sticanjem novih saznanja zbog anticipacije sopstvenog neuspeha.
Zrelost ili gotovost dece za polazak u školu
Pojam zrelosti za školu
Koh ističe kao opšte obeležje zrelosti za školu sposobnost za obrazovanje u grupi, s pretpostavkom da uz to kod deteta postoji stav zainteresovanosti prema obrazovnim sadržajima, te sposobnost uključivanja u rad škole. Biler pak navodi kao bitno obeležje - zrelost za rad, shvatanje ozbiljnosti rada, sposobnost savladavanja poteškoća i privođenje nekog zadatka završetku. Šarlota Biler zrelost za polazak u školu posmatra kao spremnost deteta da izvrši dodeljene zadatke.
Odnosno, „ona kaže da kad je dete sposobno za rad, zrelo je za nastavu".

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!