Zrelost za polazak u školu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac

Зрелост за полазак у школу
Посебно је заначајан како би се:
Смањио број поноваца првог, другог итд., разреда
Истовремено тежимо за тим да за осам година све више деце успешно заврши осмогодишњу школу.
Значајно је и због тога што се све више јавља тенденција да и наша деца у школу пођу са шест година
Успешна адаптација деце на школу(јер овде владају други услови и захтеви)
Према томе, ако зрелост деце није усклађена са захтевима школе, обавезно долази до тешкоћа у школском раду. Ако деца према својим способностима нису дорасла школским захтевима обавезно долази до тога да дете понови разред ако не први онда неки каснији разред, а то изазива огромне непријатности јер деца заузимају негативан став не само према школи већ и према учењу. А пошто није успело да се истакне у школи оно сада прибегава другим негативним активностима, што може такав став утицати и на другу децу. А то их пак доводи у сукоб не само у средини у којој живе већ и са друштвом уопште.
Како би се све ово избегло,тежња је родитеља, а касније и васпитача, поласком у предшколску установу, да припреме децу за школу.
Код нас деца још увек полазе у школу са седам година или деца која ће до краја те календарске године напунити седам година, јер се сматра да су деца тог узраста постигла одређени ниво душевног и телесног развоја како би задовољила захтеве школе. Међутим, ако се упустимо у датаљнију анализу, брзо ћемо уочити да се деца тог узраста разликују у погледу душевног и телесног развоја. Нека се деца брже, нека спорије развијају. Узроци могу бити различити:
У питању могу бити разне болести који утичу на здравствено стање детета
Утицај диспозиција
Утицај средине у којој дете живи
Разни подстицаји и могућности за развој
Васпитне методе родитеља
Васпитне методе васпитача у предшколској установи
итд.
Из претходно наведних разлога потребно је утврдити зрелост детета за полазак у школу а она обухвата:
Телесну зрелост
Личну зрелост и
Функционалну зрелост
Телесна зрелост
Телесна зрелост – представља здраво и развијено дете које је способно тј. које је у могућности да задовољи потребе школе. Потребе таквог детета су:
да са успехом превали пут од куће до школе и повратно
пуна концентрација у школи
да издржи одређени број часова наставе у школи
да успешно ради домаће задатке
Оно дете које није телесно зрело неће бити у могућности да задовољи ове потребе и таквом детету биће угрожено здравље, осећаће претерани замор и неће бити у стању да прети редовну наставу. Таквом детету биће угрожен и његов душевни развој. Телесну зрелост углавном утврђује лекар. Међутим, после здравстевног прегледа треба да уследи и психолошко испитивање што је данас и основни захтев сваке школе приликом уписа у први разред. Разлог томе је свакако, утврђивање личне и функционалне зрелости.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!