Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kamata kao cena novca". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 VIŠA POSLOVNA ŠKOLA ČAČAK

ISTURENO ODELENJE LAPOVO

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA „MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO“

TEMA: “KAMATA KAO CENA NOVCA“

SADRŽAJ

UVOD ---------------------------------------------------------------------------------------------------1

FUNKCIJE KAMATE---------------------------------------------------------------------------------2

KAMATNE STOPE CB-------------------------------------------------------------------------------3

ESKONTNA POLITIKA-------------------------------------------------------------------------------5

STRUKTURA KAMATNIH STOPA----------------------------------------------------------------7

ZAKLJUČAK--------------------------------------------------------------------------------------------10

UVOD

U sledećem tekstu pozabavićemo se temom KAMATE.

Šta je kamata i kamatna stopa?

Uvreženo je mišljenje da je kamata cena pozajmljenog novca,što nam govori da je vezana za zajmovni kapital.Ali kamata je „iracionalni oblik cene,jer ona nije jednaka vrednosti koja se pozajmljuje ,već je samo njen deo.

Kamata je cena za odricanje od likvidnosti.Prema ovoj teoriji vlasnik raspoloživog novca se za određeno vreme odriče od potrošnje ili upotrebe svog raspoloživog novca pozajmljujući ga drugom subjektu na određeno vreme.Takvim potezom on smanjuje svoje rezerve likvidnosti,a za to vreme na koje je pozajmio kapital dobija naknadu u obliku kamate.

Treća teorija je Kejnzijanska teorija kamatne stope ,koja polazi od stava da kamatna stopa treba da bude što niža da bi se podstakle investicione želje i namere preduzetnika .To je takozvana politika jevtinog novca .Ako je sklonost za likvidnost velika ,a time i štednja ,a slabe investicije ,kamatna stopa se mora oboriti da bi se dao stimulans investicijama. Niska kamatna stopa je u funkciji antikrizne politike.

Četvrta je monetaristička teorija kamatne stope ,a polazi od stava da je kamatna stopa samo cena novca koja se tretira samo u sklopu drugih cena .To je samo cena jednog od oblika imovine u kojem se može držati kapital .U zavisnosti njihovog odnosa vlasnik kapitala menja strukturu svoje imovine.

1

FUNKCIJE KAMATE

Brojne su funkcije kamate u savremenoj privredi i finansijskom sistemu .Navešćemo nekoliko najznačajnijih

1 Faktor formiranja štednje

2 Faktor racionalne upotrebe upotrebe sredstava

3 Faktor uspešnog funkcionisanja finansijskog tržišta ,

4 Faktor efikasne alokacije sredstava,

5 Faktor monetarno-kreditne regulacije i efikasne monetarne politike

6 Faktor za funkcionisanje bankarskog sistema

7 Faktor formiranja troškova poslovanja i raspodele dohodka,

8 Faktor za međunarodno kretanje kapitala

9 Faktor zaštite realne vrednosti novca i korišćenje kapitala u uslovima inflacije

10 Faktor efikasne stabilizacione politike

Znači da se radi o mnogobrojnim funkcijama kamate u savremenoj privredi .

2

KAMATNE STOPE CENTRALNE BANKE

Videli smo da je tržište novca mehanizam preko kojeg se vrši u odnosima između banaka ,kao učesnica na tržištu novca uz uvažavanje trenutne situacije koja vlada na tržištu,ali i između banaka i njihovih komintenata,kao i poslovnih banaka i centralne banke.Kamata se može jednostrano odrediti i od centralne banke ,već prema njenoj proceni odnosa na tržištima ,ali i u vođenju aktuelne monetarne i makroekonomske politike.Zato se često susreće i određivanje kamatnih stopa ,bez obzira na stvarne odnose na novčanom tržištu.Iznos kamatne stope se može slobodno formirati na tržištu kao odraz odnosa ponude i tržnje novca .Ako se kamatna stopa određuje odnosom ponude i potražnje na tržištu novca tada se prilagođavanje vrši prema :

...

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!