Kamioni za prevoz mesa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Beograd

Za dato motorno vozilo, čija je namena prevoz smrznutog mesa na osnovu zadatih uslova eksploatacije izvršiti izbor tehničkih karakteristika vozila.
Korisna nosivost vozila je 3.9 tona.
1. Dimenzije vozila
1.1. Dimezije tovarnog prostora
Širina tovarnog prostora je 2200 mm
Dužina tovarnog prostora je 4000 mm
Visina tovarnog prostora je 2200 mm
1.2. Gabaritne dimenzije vozila
EMBED Equation.DSMT4
1.3. Položaj osovina vozila
EMBED Equation.3
1.4. Položaj težišta vozila
EMBED Equation.DSMT4
EMBED Equation.3
Slika 1: Projkcija kamiona za prevoz smrznutog mesa sa bočne strane
Slika 2: Projkcija kamiona za prevoz smrznutog mesa sa zadnje strane
2. Određivanje ukupne težine vozila. Raspodela težine po osovinama
EMBED Equation.DSMT4 – koeficijent iskorišćenja težine
EMBED Equation.3 – za teretna vozila standardne nadgradnje
EMBED Equation.3 – sopstvena težina vozila
EMBED Equation.3 – korisna nosivost
EMBED Equation.3
EMBED Equation.DSMT4
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
3. Određivanje broja točkova po osovini i dimenzije pneumatika
EMBED Equation.DSMT4
4. Proračun otpora pri kretanju i potrebna snaga za njihovo savlađivanje
Stalni otpori su: otpor kotrljanja EMBED Equation.DSMT4 i otpor vazduha EMBED Equation.DSMT4
Promenljivi otpori su: otpor uspona EMBED Equation.DSMT4 i otpor ubrzanja EMBED Equation.DSMT4
Otpor kotrljanja
EMBED Equation.3 – otpor kotrljanja
EMBED Equation.DSMT4 – koeficijent otpora kotrljanja
EMBED Equation.DSMT4
usvajamo EMBED Equation.DSMT4
Tabela 1: Zavisnost otpora kotrljanja od brzine
V[m/s] 2.5 5 10 15 20 25 27 f 0.01804 0.01816 0.01865 0.01946 0.02059 0.02205 0.02272 Rf[N] 1244.79 1253.18 1286.71 1342.60 1420.85 1521.45 1567.95
EMBED Excel.Chart.8 \s
Otpor vazduha
EMBED Equation.DSMT4
K – redukovani koeficijent otpora vazduha EMBED Equation.DSMT4
EMBED Equation.DSMT4
Tabela 2: Zavisnost otpora vazduha od brzine
V[m/s] 2.5 5 10 15 20 25 27 Rv[N] 27.58 110.33 441.30 992.93 1765.21 2758.14 3217.09

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!