Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u republici Srbiji". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beograd Poslediplomske studije školska 2004/2005. godina Smer: Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima

Pristupni rad iz predmeta: Menadžment osiguranja i institucionalni investitori

Naslov teme:

Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srbiji

postdiplomac: Nebojša Jeremić 2004/35

Beograd, maj 2008. godine

Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srbiji

SADRŽAJ:

1. UVOD...........................................................................................................3

2. JAVNO PENZIJSKO OSIGURANJE KAO PANDAN DPO-u........................5

2.1. OSNOVNI POKAZATELJI PENZIJSKOG OSIGURANJA U SRBIJI I RAZLOZI UVOĐENJA DPO..................................................................................................................7

3. UTICAJ PRIVATNIH PENZIJSKIH FONDOVA NA SRPSKO TRŽIŠTE KAPITALA........................................................................................................9

3.1 Društva za upravljanje (DZU) dobrovoljnim penzijskim fondovima u Srbiji...............................................................11

3.2 Finansijski instrumenti kojima trguju penzijski fondovi u Srbiji...................................................13

4. ULAGANJE U PRIVATNE PENZIJSKE FONDOVE..................................16

4.1 Oblici penzijskih planova..................................................17

4.2 Vrste dobrovoljnih penzijskih planova u Srbiji ..............18

5. FISKALNI TRETMAN DOBROVOLJNOG OSIGURANJA U SRBIJI........21

6. ZAKLJUČAK..............................................................................................23 LITERATURA.............................................................................................25

 

Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srbiji

1. UVOD

 

Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srbiji

prilagodljivih bankarskih organizacija. Najtipičniji predstavnici ovih veoma efikasnih institucija na bankarsko – finansijskom tržištu su svakako penzijski fondovi1. Penzijski fondovi su institucionalni investitori koji obezbeđuju pojedincima sigurnost i stabilnost prihoda po okončanju radnog veka. Ova vrsta finansijskih posrednika beleži najbrži rast među institucionalnim investitorima. Ipak fokus interesovanja ovog rada su početna iskustva u našoj zemlji. U Srbiji postoji deficit finansiranja penzija. Stanovništvo Srbije je među deset najstarijih u svetu sa stalnim rastom broja penzionera u odnosu na broj zaposlenih jer demografska kretanja2 pokazuju da velika posleratna generacija pristigla za penzionisanje, uz rast očekivanog trajanja života. Najveće stavke rashoda budžeta Republike odnose se na donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, da bi se omogućilo redovna isplata penzija i izvršavanje drugih obaveza ovih organizacija. Kao jedan od odgovora na taj problem, mnoge zemlje su sprovele reformu penzijskog sistema uvodeći privatne penzijske fondove kao institucije kolektivnog investiranja u hartije od vrednosti. Privatni penzijski fondovi se uvode da bi se omogućila dugoročna štednja za starost. U sistemu u kome postoje dobrovoljni penzijski fondovi svaki građanin ima izbor da odluči da li želi da se učlani i koliko da uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond. Surov jezik brojki3 ukazuje da visoko učešće penzija u javnoj potrošnji, odnosno u BDP, zajedno sa visokim deficitom Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih i Fonda zemljoradnika. Sadašnji broj korisnika je 1 238 679 kod Fonda PIO zaposlenih, 202 931 korisnika kod Fonda PIO poljoprivrednika, a kod Fonda PIO samostalnih delatnosti 44 723 korisnika. Neophodnost reforme penzijskog sistema proizilazi iz nedostatka sopstvenih sredstava, jer u finansiranju rashoda dva (od tri) do 1. januara 2008. godine pojedinačna, a od tog datuma jedinstvenog fonda PIO, iz republičkog budžeta se konstantno finansira deficit. Predmet ovoga pristupnog rada je razmatranje poslovanja penzijskih fondova (mimo osiguravajućih kompanija i investicionih fondova) kao vodećih institucionalnih investitora na finansijskom tržištu. Sa razvojem ovih institucija povećava se broj alternativa za m

...

 

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!