Karakteristike i primena sistema za digitalne pretplatničke petlje 
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Elektronski fakultet

САДРЖАЈ
1.
Увод.......................................................................................................................................1
2.
Карактеристике DSL фамилије..…………………………………………………….4
2.1.
HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line)…………………………………………4
2.2. SDSL (Single line Digital Subscriber Line)……………………………………………..5
2.3. ADSL (Asynhronous Digital Subscriber Line)………………………………………….5
2.4. RADSL (Rate Adaptive Digital SubscriberLine)………………………………………12
2.5. VDSL (Very High bit Rate Digital Subscriber Line)…………………………………..12
2.6. G.Lite DSL……………………………………………………………………………..19
3. ADSL2 и ADSL2 ПЛУС .................................................................................................21 3.1. Побољшања у брзини преноса и домету....................................................................22
3.2.Дијагностика...................................................................................................................23
3.3.Искоришћење снаге.......................................................................................................23
3.4.Прилагођавање брзине..................................................................................................25
3.5.Повезивање за рад на вишим брзинама преноса података........................................26
3.6.Расподела канала и говорни канал DSL (CVoDSL)..……………………………......27
3.7.ADSL2 плус....................................................................................................................30
4.ИнсталацијаVDSLмодема.............................................................................................33
4.1.Опис hardwer-a…………………………………………………………………….......34
4.2.Tехничке Спецификације…………………………………………………………......36 4.3.Инсталација……………………………...............................................................…......37
5.Закључак……....................................................................................................................42
6.Индекс појмова.…...........................................................................................................43
7.Литература........................................................................................................................45
1.УВОД
DSL се односи на више типова савремених модема који омогућавају брзу размену података која је до 300 пута бржа од већине аналогних модема и до 70 пута бржа од ISDN-a. Како се DSL користи на обичној телефонској линији (за разлику од кабловског модема), a телефонске компаније теже за исплативим начином све бржег преноса података, DSL се сматра последњом кариком у развоју телефонске инфраструктуре у смислу брзог приступа Интернету ,локалним рачунарским мрежама, видео сервиса на основу захтева корисника, обучавању на даљину, видеоконференције и мноштво других апликација.
При аналогној трансмисији узорци улазног сигнала се узимају 8000 пута у секунди и кодују са 8 бита за пренос у дигитални PSTN, па је проток података 64 Kbit/s.Како већина телефонских кола користи један бит за управљање мрежом, па је стварни проток података 56 Kbit/s. Коришћењем ISDN-a и до 128 Kbit/s. DSL користи много шири пропусни опсег, па отуда и толико велике брзине.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!