Karakteristike i vidovi transporta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

S A D R Ž A J
UVOD 1
PODELA TRANSPORTA 2
Zeleznički 2
Drumski 3
Vodeni 4
Avio (vazdušni) 4
Cevni 5
KARAKTERISTIKE VIDOVA TRANSPORTA 5
SPOLJAŠNJI TRANSPORT 7
Izbor transportnog vida 7
Izbor prevoznika 8
Kadrovi i obuka 9
Troškovi spoljašnjeg transporta 9
UNUTRAŠNJITRANSPORT 10
6 LITERATURA 12
-1-
1 UVOD
Transport predstavlja jednu od najznačajnijih logističkih funkcija, delom zbog visokih troškova koje sa sobom nosi, a delom što zauzima prvo (transport sirovina za proizvodnju) i poslednje mesto (transport gotovog proizvoda do potrošača) u proizvodnom procesu. Praktično, zaustavljanje transporta bi značilo zaustavljanje prozvodnje. Stoga je od izuzetnog značaja za opstanak preduzeća na tržištu, dobro organizovanje i upravljanje procesom transporta.
Kao ilustracija troškova koje sobom nosi transport može poslužiti procena da su troškovi transporta u SAD za 2003. godinu premašili 300 milijardi dolara, a za 2005. su premašili celih 1.000 milijardi dolara.
Skupoceni proizvodi kao što su kamere, juvelirski proizvodi i elektronika imaju niske transportne troškove , pošto su male mase i malih gabarita, tako da je moguće prevesti veliku količinu takvih proizvoda i podeliti ukupne troškove transporta na velik broj jedinica. Na osnovu ovoga je evidentno da će jedinicu transportnovane robe opterećivati mali deo ukupnih transportnih troškova, koji, usled visoke cene takvih proizvoda, predstavlja jako malo relativno povećanje cene proizvoda. Suprotno ovoj vrsti robe, ugalj, željezna ruda, bazna hemija itd. imaju relativno visoke transportne troškove, što dovodi do apsurdne situacije: cena skupih proizvoda se minimalno uvećava usled transportnih troškova, dok troškovi transporta predstavljaju gotovo najveći deo cene jeftinih proizvoda.
Svoje zadatke transportna služba izvršava obavljanjem sledećih poslova:
izrada godišnjeg plana transporta robe,
izbor puta transporta robe,
izbor načina transporta robe,
saradnja sa skladišnom službom preduzeća,
zakupljivanje skladišnog prostora u javnim skladištima,
osiguranje robe na putu,
angažovanje tuđih usluga u transportu,
poveravanje brige o transportu robe špediterskim preduzećima,
preuzimanje robe od drugih prevoznika,
evidentiranje podataka o korišćenju tuđih usluga,
kontrola transportnih dokumenata i obračuna vozarine od strane transportnih preduzeća,
formiranje transportnih dokumenata,
izdavanje naloga za rad sopstvenom voznom parku,
vođenje evidencije o radu sopstvenog voznog parka,
izrada naknadnih kalkulacija troškova transporta,
nadzor nad radom sopstvene garaže i auto radionice (održavanje transportnih sredstava).
-2-
2 PODELA TRANSPORTA
Postoje dve, često korišćene, podele transporta. Prva se bazira na odnosu transporta i proizvodnog procesa - pogona, a druga na osnovu sredine kojom se vrši transport. Prva podela razlikuje spoljašnji i unutrašnji transport. Unutrašnji transport se vrši unutar proizvodnog pogona i tokom procesa proizvodnje.
Spoljašnji transport se često deli na ulazni i izlazni transport, odnosno pravi se razlika da li se radi o transportu sirovina i poluproizvoda prema proizvodnom pogonu ili se radi o transportu gotovih proizvoda ka distributeru, prodajnom mestu ili direktno kupcu. Ova podela se vrši samo zbog načina upravljanja transportom, dok su transportna sredstva identična u oba slučaja. Osnovna podela transporta i transportnih sredstava, u ovom slučaju, se vrši na osnovu sredine - sredstva kojim se transportovana roba kreće, tako da su osnovni vidovi transporta:

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!