Karakteristike japanske organizacije 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomirainih pravnika i diplomiranih ekonomisata

Садржај:
1 Садржај .....................................................................................................................02
2 Увод ..........................................................................................................................03
3 Специфичности развоја Јапана ..............................................................................04
4 Основни принципи и карактеристике јапанског менаџмента ............................05
4.1 Доношење одлуке консензусом ..........................................................................05
4.2 Доживотно запослење .........................................................................................06
4.3 Јапан, Инц .............................................................................................................06
4.4 Канбан систем производње .................................................................................07
4.5 Тотална контрола квалитета ................................................................................07
4.6 Принцип сениоритета ...........................................................................................08
5 Зен будизам ...............................................................................................................09
6 Закључак ...................................................................................................................10
7 Литература ................................................................................................................11
2. Увод
Јапан је једна од најразвијенијих земаља света. Ову репутацију често прате приче о јапанској економији у чијој основи заправо лежи прича о јапанској организацији која заузима почасно место међу осталим организацијама и концептима у међународним оквирима. Веома много изучавана и предавана на факултетима и универзитетима, јапански организациони системи су изнедрили неколико важних принципа и стратегија који су постали полуларни широм света и који су често покушавани да буду имплементирани у пословним и радним организацијама западних земаља.
Јапански менаџмент се развио под утицајем јапанске културе и њених традиционалних вредности. Сама менаџерска култура у Јапану, која је тако позната на Западу углавном се практикује у великим компанијама и корпорацијама.
У јапанским индустријским односима развија се посебан систем организације рада и менаџмента, битно различит од европског и америчког. То нису само нове организационе форме, већ и нови модели радне мотивације. Кључни фактор мотивације огледа се у могућности креативног ангажовања свих радника кроз иновативне групе. Сваки радник зна да, ако жели, може учествовати у побољшању радних услова и производње кроз већ поменуте групе. Исто тако он је свестан чињенице да, иако је само мали зубац у огромном систему зупчаника, његов предлог биће разматран на свим нивоима компаније.
3. Специфицност развоја Јапана
Економски развој Јапана почео је само пар година после другог светског рата, али је Запад овај развој, као опасност за своју присутност на светском тржишту, уочио тек почетком седамдесетих година прошлог века.
Једна од почетних снага Јапана огледала се у способности адаптације западних научних и технолошких достигнућа за потребе властите привреде. На пример, кружоци квалитета и тотална контрола квалитета много су примеренији јапанском социјалном и културном контексту, него англоамеричком.
Јапанска фасцинација западном науком и технологијом учинила је да прихватање ових достигнућа има обележја природног процеса и није довела ни до каквих културних конфликата. Религиозна традиција Источне Азије оличена у Зен будизму и конфучијанизму била је изванредна основа за прихватање западњачких научних и техничких достигнућа, јер је заснована на високом степену образовања људи у Јапану, па је, самим тим, било лакше схватити и прихватити поменута достигнућа од стране јапанских научника и људи из праксе. Висок ниво образовања, креативност, радиност и дисциплина учинили су да Јапанци, примењујући адаптирана достигнућа Запада, достигну економску конкурентност својих узора.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!