Karakteristike uspešnih lidera
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 36 | Nivo: Visoka poslovna škola

S A D R Ž A J :
Uvod....................................................................3
Umetnost liderstva.............................................5
Teorije liderstva........................................7
Kako postati uspešan lider?..............................10
Upravljanje informacijama i znanjem....13
Timski rad..................................................14
Individualizam i kreativnost lidera..........16
Emocionalna inteligencija..................................18
Osobine i veštine efektivnih lidera....................21
Uloga lidera u kreiranju organizacije...............26
Razlika između lidera i menadžera...................30
Zaključak.............................................................35
Literatura..............................................................36
Uvod
Ubrzane promene kojima smo svedoci organizacije dočekuju veoma različito. Neke od organizacija zakoračiće u budućnost čvrsto se oslanjajući na prošlost. Druge će ući nesigurno i sa strahom. Treće će ući samouvereno, sa pregršt planova i zacrtanih ciljeva, za koje će se ispostaviti da ne odgovaraju novom vremenu. One sklonije riziku ući će u budućnost ne razmišljajući, uzdajući se u sreću. Ipak, postoje i one organizacije za koje se sa sigurnošću može reći da će biti uspešne u novom vremenu i koje će biti u stanju da oblikuju budućnost. Na čelu tih organizacija stoje lideri – ljudi sa glavom u oblacima i nogama na zemlji, koji u svojim organizacijama promovišu i razvijaju potpuno nov koncept razmišljanja i delovanja.
Poslovni uspeh predstavlja opštu težnju, a put do njegovog dosezanja i održanja je vrlo kompleksan. Cilj postavljen u doglednoj budućnosti i odabrana strategija predstavljaju samo putokaze, a savladavanje željene trase postiže se generisanjem i vođenjem radne energije prema njima. Tu ulogu igraju lideri. Efektivno liderstvo je nešto što kompanije u vrhu izdvaja od drugih. Organizacije, koje su među najuspešnijima u razvoju svojih izvršilaca i menadžera, pažljivo procenjuju performanse i sposobnosti svojih lidera i potencijalnih lidera, obezbeđuju im širok spektar mogućnosti za razvoj i treninge, mere njihov napredak i posle ih nagrađuju.
Istraživanje i razvoj liderstva predstavlja primarni zadatak savremene organizacije. Intenzivne promene i rastuća konkurencija nameću organizacijama potrebu fleksibilnijeg poslovnog nastupa i uspostavljanja novih načina njihovog vođenja. Samo efikasno liderstvo i sposobni lideri mogu, u borbi sa konkurencijom, da obezbede rast, razvoj i dugoročnu stabilnost organizacije. Reč lider stara je približno koliko i sama civilizacija. Mit o liderima i njihova suština oduvek je privlačila psihologe, akademike i istoričare. Ovaj termin ima svoje asocijacije i uglavnom se vezuje za velike vođe u ljudskoj istoriji. U savremenim uslovima je opšte prihvaćen stav da su u privredi potrebni ljudi koji imaju liderske sposobnosti. Njihove sposobnosti i veštine su veoma važne za uspeh organizacije kojom upravljaju, tako da liderstvo postaje ključ za kreiranje i preusmeravanje energije u procesu promena.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!