Kategorizacija hotelskih i drugih objekata u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka turistička škola

SADRŽAJ
UVOD ………………………………………………………………………….………. 3
1. Vrste i definisanje hotela i ostalih ugostiteljskih objekata ……......................................4
1.1. Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smeštaja…………..…………..…………...4
1.2 Ugostiteljski objekti za ishranu i pića ……………………………………..…...…...6
2. Kategorizacija hotelijersko-ugostiteljski objekata …………………………………….8
2.1 Opsti uslovi kategorizacije …………………………………………….……….…...11
2.2 Posebni uslovi kategorizacije ……………………………………………..………...12
2.3 Zahtev za određivanje kategorije…………………………………………………....12
2.4 Komisija za kategorizaciju…………………………………………………......……13
3. Zakon o turizmu ……………………………………………………………………….13
3.1 Predmet zakona ……………………………………………………………….…...13
3.2 Vrste ugostiteljsko-hotelijersjih objekata …………………………………….…… 13
3.3 Razvrstavanje ugostiteljsko-hotelskih objekata u kategorije ………………….…..14
3.4 Registar kategorisanih ugostiteljskih objekata………………………………….…..15
3.5 Prestanak akta o određivanju kategorizacije ugostiteljskih objekata……………….15
ZAKLJUCAK ………………………………………………………………...…..….. 16
Literatura ( knjige, internet, casopisi, ostalo..)…………………………………...…..…..18
UVOD
Hotelski i ugostiteljski objekti se razvrstavaju u kategorije. Sam postupak kategorizacije je propisan pravnim aktima od strane države i njenih organa. Kategorizacija ugostiteljskih i hotelijerskih objekata je veoma bitan faktor za ugostiteljsko-hotelijersko poslovanje, kako u Srbiji ,tako i u ostalim zemljama. Zbog toga se posvecuje velika pažnja razresenju i unapredjenju ovog segmenta u turizmu. U turistickoj delatnosti su najbitniji uslovi kojima se odredjuje kategorizacija, kao što su opšti i posebni.
Kategorizacija je obavezan element svakog turističkog poslovanja i ne postoji jedinstveni kriterijum za kjategorizaciju ugostiteljsko-hotelskih objekata, već se oni razlikuju od zemlje do zemlje. Svrha seminarskog rada je prikazati kategorizaciju ugostiteljsko-hotelijerskih objekata u Srbiji. Ciljevi klasifikacije i kategorizacije su: ekonomski, kvalitativni, marketinški i diverzifikacija.
Pri izradi seminarskog rada korišćene su sledeće metode istraživanja: metoda deskripcije, metoda komparacije, metoda analize i sinteze....
Rad je podeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju se vrši definisanje i podela hotelskih i ugostiteljskih objekata i njihova uloga. Drugo poglavlje se bazira na kategorizaciji hotelsko-ugostiteljskih objekata i na uslovima i elementima kategorizacije. Treće poglavlje se odnosi na Zakon o turizmu i njegovim odredbama o kategorizaciji.
Prema sledecem radu moze se utvrditi da je kategorizacija posebna, veoma bitna i interesantna oblast u hotelijerskom poslovanju svake zemlje. Preme tome,kategorizaciji hotelskih objekata se treba pristupiti veoma ozbiljno, sto se prepusta drzavi i njenim organima stručnim za to.
1.Vrste i definisanje hotela i ostalih ugostiteljskih objekata
Ugostiteljskim objektom smatra se objekat,prostorija, odnosmo prostor u kome se pružaju usluge smeštaja, priprema i proizvodi hrana i obavljaju drugi radni procesi, u vezi sa pružanjem ugostiteljskih usluga, a koji u gradjevinsko-tehnološkom i funkcionalnom pogledu čine celinu.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!