Keš memorija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku i informacione tehnologije

Sadržaj:
1. Uvod 3
2. Keš memorija 4
2.1 Veličina keša 6
2.2 Funkcije preslikavanja 6
2.3 Direktno preslikavanje 7
2.4 Asocijativno preslikavanje 7
2.5 Algoritmi zamjene 8
2.6 Veličina reda 9
2.7 Broj keš memorija 9
2.8 Problemi korišćenja keš memorija 10
2.9 Keš memorija diska 10
3.Zaključak 12
LITERATURA 13
1.Uvod
Sve češće je potrebno da računari sve komplikovanije aplikacije koje obuhvataju velike količine podataka proračuna vektora i matrica. Proektovanje keša je različito za različite platforme i primjene. Hijerarhija keša može da bude korisna u poboljšavanju perfomanse ako se aplikacioni softver podesi da eksploatise keš. Postoji veliki broj implementacija keš memorije malo je osnovnih elemenata koji služe da se klasifikuju i međusobno razlikuju arhitektura keša.
2. Keš memorija (cache)
Keš memorija je veoma brzi prostor za smeštanje podataka koji je manji od glavnog prostora za smeštanje podataka. U keš memoriju se privremeno smeštaju instrukcije i podaci iz glavnog skladišta koje će CPU verovatno sledeće koristiti.
Smještanje odredenih podataka u cache ubrzava operacije kompjutera. Postoje dve vrste cachea:unutrašnji (ili memorijski cache) i spoljni (ili cache na disku). Unutrašnji cache je ugraden u CPU, a spoljni cache se nalazi na matičnoj ploči. Kada se poziva određeni element, kompjuter najpre proverava unutrašnji cache, zatim spoljni cache, a tek na kraju sporije glavne zapise.
Verovatno svi iskusniji korisnici računara znaju šta je keš memorija i čemu ona služi. Za sve one koji nisu upućeni u ovu tematiku daćemo kraće objašnjenje. Keš memorija je deo memorije u koji se privremeno upisuju podaci pre njihovog prebacivanja u glavnu memoriju. Zavisno od toga koliko imate slobodnog keša, vaš računar će raditi brže ili sporije.
Baš zato je poželjno da količina keš memorije bude što veća, ali i da se taj prostor što bolje iskoristi.Keš memorija je slična operativnoj meoriji,ali znatno brža.Zadatak keš memorije je da amortizuje brzinu izmedju operativne memorije I procesora.Za memorisanje podataka koriste se isti elementi koji se upotrebljavaju u procesoru.Takve momorije nazivaju se statičke RAM memorije.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!