Mašinska obrada 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka tehnička škola, Zrenjanin

SADRŽAJ:
Nastavni ciljevi.............................................................................. 2
Osnovne metode i kontrole temperature rezanja........................... 3
Izbor brzine rezanja i pomeranja................................................... 4
Kontrola temperature rezanja primenom fluida pri rezanju ......... 4
Ciljevi primene tečnosti u obradi
mlevenja i Rezanja......................................................................... 5
Osnovna svojstva fluida pri sečenju .................. ........................... 6
Pricipi fluida pri sečenju................................................................ 7
Tečnost pri presecanju mehanizmom obrade................................. 8
Raspodela na plastične i elastične kontakt zone
Sa povećanjem brzine rezanja........................................................ 8
Vrste fluida pri rezanju i njihove primene..................................... 9
Metoda primene fluida pri rezanju................................................. 11
Nastavni ciljevi
Na kraju lekcije, učenici će moci da:
Navedu moguće načine i kontrolišu temperature rezanja
Identifikovati svrhu primene rezanja tečnosti u obradu
Da utvrde osnovne karakteristike fluida rezanja
Da ilustruju princip rezanja fluida akcije
Da klasifikuju vrste fluida i rezanja i okolnosti njihove primene
Pokazuju metode primene rezanja tečnosti u obradu
Osnovne metode i kontrole temperature rezanja.
To je već utvrđeno da je rezanje na temperaturama,posebno kada je sasvim visoka, veoma štetna i za razne alate i mašinski posao is toga treba da budu kontrolisani, odnosno smanjena koliko je to moguće,bez žrtvovanja i produktivnosti i kvaliteta proizvoda.
Metoda uglavnom zaposlene za kontrolu temperature i obradu njegove štetne posledice su:
Pravilno sečenje i izbor alata , materijala i geometrije
Pravilan izbor brzine rezanja i pomeranja
Pravilan izbor i primena na tečnosti rezanja
- Izbor materijala i geometrije alata za rezanje smanjuju temperature i njen uticaj
Rezni alat,material može igrati značajnu ulogu u smanjenju rezanja na temperature u zavisnosti od posla materijala, kao na primer:
PVD ili KVO oblaganja XSS-karbida i alata omogućava smanjenje temperature rezanja, smanjenjem trenja u strugotini alata i rad alata interfejsa.
U velikoj brzini obrade čelika od rezanja manje toplote i temperature, razvije ako mašinska strana CBN alata koji proizvodi manje sile rezanja zadržavanjem njegove oštre geometrije za ekstremne tvrdoće i visoke hemijske stabilnosti.
Rezni alat temperature keramičkih alata i dalji pad, ukoliko se toplota provodljivosti tog alata poboljša (dodavanjem toplotno provodnog materijala, poput metala,karbida itd. U Al203 ili Si3H4)
Rezuće temperature mogu biti znatno kontrolisane pravilnim izborom geometrije alata na sl. Načine.
-Veliki pozitivni alat grabulje pomažu u smanjenju toplote i temperature izrade, smanjenjem snage za rezanje, ali je veliko povećanje grabulja, mehanički i termički, slabo sečenje ivica.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!