Marketing poslovne banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

SADRŽAJ
UVOD.....................................................................................................................3
1.Big Bank a.d. ......................................................................................................4
2. Pravna lica…………………………………………………………………………….5
3. Stanovništvo…………………………………………………………………………..6
4. Internet bankarstvo………………………………………...………………..……...7
5. Business kartice………………………………………………………………………8
6. Krediti………………………………………………………………………………….9
7. Big kuća – Sve u jednom potezu!...................................................................10
ZAKLJUČAK........................................................................................................12
UVOD
Kako su banke izuzetno važan sektor narodnog gospodarstva, a njihovo se djelovanje odvija preko finansijskog tržišta, prirodno je da su razvile bankovni marketing, kao najnapredniji oblik svog djelovanja na tržištu.
BIG BANK
1. Big bank a.d.
Big banka a.d. je relativno mlada banka, počela je sa radom u julu 2008. godine i njena prednost je što ima dosta stranog kapita koje plasira na domaćem tržištu.
Svoje aktivnosti banka razvija u nekoliko poslovnih segmenata: privreda, stanovništvo, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, sredstva i investiciono bankarstvo.
Big banka svojim klijentima nudi sveobuhvatnu uslugu (Big uslugu) bankarskih proizvoda u skladu sa zapadnim standardima poslovanja, uz razumjevanje posebnosti i mogućnosti koje pruža domaće tržište.
Big banka u dve godine poslovanja ostvarila je veliki uspjeh u komunikaciji sa klijentima, tako što je otvorila trideset i pet poslovnica u dvadeset gradova.
Banka se bazirala sa poslovnicama u užem centru gradova i tržnim centrima,tako da je postigla da bude dostupna klijentima 24h da što brže mogu doći do svog novca.
BIG BANK
2. Pravna lica
Vaš uspjeh, naše zadovoljstvo!
Dvogodišnja poslovanja Big banke, vješto prilagođena uslovima domaćeg tržišta, u sprezi sa znanjem i vještinama zaposlenika, dobra su pretpostavka za poslovni uspjeh naših klijenata
Značajan segment djelovanja Big Bank u Bosni i Hercegovini je poslovanje sa pravnim licima.
Iz bogate ponude proizvoda i usluga, pažljivo dizajniranih, na način da zadovolje potrebe i najzahtjevnijih klijenata, izdvajaju se četiri glavne skupine:
•  Krediti za pravna lica
•  Dokumentarni poslovi

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!