Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Marketing strategija". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 

Marketing strategija preduzeća Pirella d.o.o – fabrika sokova, Danilovgrad

I Marketing strategija – analiza postojećeg stanja

1. Opšte informacije o preduzeću

1.1. Istorija preduzeća i osnovne informacije

1.2. Analiza bilansa uspjeha za period od poslednje ........ godine

1.3. Analiza bilansa stanja za period od poslednje ....... godine

1.4. Vlasnička i kvalifikaciona struktura preduzeća

1.5. Organizaciona struktura preduzeća

2. Politika i ciljevi preduzeća

3. Opis proizvoda (postojeće ponude) preduzeća

3.1. Asortiman preduzeća

3.2. Pregled tržišta na kojima preduzeće djeluje

3.3. Analiza konkurencije

3.4. Tržišna analiza proizvoda

3.5. Analiza prodajnih cijena

3.6. Analiza kanala prodaje

3.7. Analiza promocije

4. SWOT analiza

II Marketing strategija – buduće projekcije

5. Misija preduzeća

6. Budući ciljevi preduzeća

7. Buduće tržište preduzeća

8. Osnovna poslovna strategija preduzeća

9. Marketing plan

9.1. Srtategija proizvoda

9.2. Strategija cijena

9.3. Strategija distribucije

9.4. Strategija promocije

10. Prilog: Bilansi stanja i uspjeha za ..............................godinu

I Marketing strategija – analiza postojećeg stanja

1. Opšte informacije o preduzeću

Istorija preduzeća i osnovne informacije

Fabrika sokova Pirella iz Danilovgrada je osnovana 1999. godine i te godine zapocela sopstvenu proizvodnju. Od pocetka rada politika kompanije se zasnivala na kvalitetu proizvoda i dobrim odnosima sa partnerima, što je doprinjelo da se i pored jake konkurencije, Pirella održi kao lider na tržištu Crne Gore.

Liderska pozicija je opravdavana konstantnim radom na poboljšanju kvaliteta, instaliranjem savremene proiyvodne opreme, nabavkom najkvalitetnijih sirovina i ispunjavanjem sve oštrijih zahtjeva sa aspekta bezbjednosti hrane kao i zapošljavanjem visokoobrazovanih kadrova.

Pirella je prvo privatno preduzece u Crnoj Gori koje je 2006.godine implementiralo paralelno standarde kvaliteta ISO 9001:2000 i HACCP.

Mikrobiološka i hemijska kontrola proizvoda u svim fazama prerade, kao i saradnja sa naucnim institucijama, zajedno sa vec pomenutim standardima omogucavaju da Pirella garantuje svojim kupcima stalnost kvaliteta i svježinu proizvoda u naznacenom roku trajanja. Pirella je kompanija u ekspanziji koja mudro finansijski posluje, obezbedujuci stabilnost i likvidnost, uz dnevnu ažurnost u pracenju osnovnih indikatora poslovanja.

1.2. Analiza bilansa uspjeha za period od posljednje ......... godine

1.3. Analiza bilansa stanja za period od posljednje ........ godine

1.4. Vlasnička i kvalifikaciona struktura preduzeća

Preduzeće Pirella d.o.o. je osnovano 02.11.2005. godine i registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 5-0269374/001. Preduzeće je 100% privatno vlasništvo, čiji je osnivač preduzeće Pirelli d.o.o. iz Nikšića. Fabrika sokova Pirella je najveći

 

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!