Matematicki modeli u analizi efikasnosti prodaje na veliko mineralne vode Knjaz Miloš
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5

Primena matematickih nizova I redova u analizi efikasnosti prodaje na veliko mineralne vode “Knjaz Miloš”firme “Knjaz Miloš”
1.Predmet I cilj istraživanja
Predmet istraživanja u ovom radu je analiza efikasnosti prodaje min.vode na veliko u firmi “Knaz Miloš”.Cilj istraživanja je da se podigne stepen efikasnosti prodaje vode u skladu sa zahtevima kupaca na tržištu.
Metod istraživanja je usklađen sa afirmacijom povremene primene određene determinisane matamatičke procedure.Reč je o upotrebi određenih matematičkih nizova I redova,koji imaju veliku primenu u tržišno razvijenim zemljama.
2.Postavka problemu(pristup)
Generalni menadžer firme”Knjaz Miloš”,na kolegijumu ,na kome su prisustvovali komercijalni direktor,finansijski direktor,direktor sektora za internu reviziju je upoznao prisutne rukovodioce da je dobio mnoštvo zahteva od strane kupaca.Analizirajuci njihove zahteve I sugestije,generalni menadžer je istakao ono sto je zajedničko I ono što je najvažnije za obe grupe kupaca.
Zahteve kupaca generalni menadžer je podelio u vise podgrupa:
1.1.Zahtevi I grupe kupaca(prema umerenoj tražnji)
Ovaj zahtev se odnosi na molbu da firma “Knjaz Miloš”u skladu sa svojom prosečnom januarskom prodajom dostavi u što kraćem roku u skladu sa umerenim potrebama ove grupe kupaca podatak o mogućoj mesečnoj prodaji,za mesec decembar tekuće godine.Prema dosadašnjem praktičnom iskustvu prema ovoj grupi kupaca planirana januarska prodaja vode “Knjaz Miloš”iznosi 30 t.
2.
1.2.Pojedinačni zahtevi koji su u skladu sa opštim ili generalnim zahtevom kupaca iz I grupe oslanjaju se na sledeće činjenice:
-planirana prodaja vode'' Knjaz Miloš'' u mesecu januaru iznosi 30t,u buduće planira se mesečno povećanje prodaje vode u iznosu od 6t.
1.3.Pojedinačni zahtev u skladu sa opštim zahtevom I grupe kupaca sastoji se u činjenici:
-da se dostavi što hitnije podatak o mogućoj planiranoj ukupnoj godišnjoj prodaji vode ''Knjaz Miloš''
1.4.Kupci iz I grupe od menadžera traže da im se dostavi podatak o mogućem
protoku vremena za koji bi se ostvarila mesečna prodaja u iznosu od 60t,”Knjaz Miloš”vode.
Zahtevi II grupe kupaca(prema pojačanoj tražnji)
1.1.Ovaj zahtev po opštim karakteristikama je potpuno identičan po istom zahtevu iz I grupe(kupac traži prodaju 8. meseca)
1.2.Pojedinačni zahtevi u skladu sa generalnim planom zahteva II grupe kupaca zasniva se na sledećim činjenicam:
-planira se povećanje mesečne prodaje za 20%prosečne planirane januarske prodaje od 60t.
1.3.Pojedinačni zahtev u skladu sa opštim zahtevom druge grupe kupaca sadržan je u činjenici:
-da se što pre dostavi podatak o ukupnoj mogućoj prodaji”Knjaz Miloš”vode za 8.-mi mesec.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!