Maziva i goriva 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

САДРЖАЈ
МАЗИВА И ГОРИВА ............................................................................................... 2 1. МАЗИВА ........................................................................................................... 2 1.1. МОТОРНА УЉА ................................................................................ 2 1.2. МАЗИВЕ МАСТИ ................................................................................ 3 2. ГОРИВА ........................................................................................................... 5 2.1. ЧВРСТА ГОРИВА ................................................................................ 6 2.2. ТЕЧНА ГОРИВА ................................................................................ 7 2.3. ГАСОВИТА ГОРИВА ....................................................................... 9 2.4. НУКЛЕАРНА ГОРИВА .................................................................... 10 ВОДА ................................................................................................................................... 12 1. ТРЕТМАН ВОДЕ ......................................................................................... 12 1.1. ПРИРОДНА ВОДА ............................................................................. 12 2. ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ ВОДЕ .............................................................. 13 2.1. ТВРДОЋА ВОДЕ ................................................................................ 13 2.2. СУВИ ОСТАТАК ................................................................................ 14 2.3. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВОДЉИВОСТ ................................................ 14 2.4. pH ВРЕДНОСТ ................................................................................... 14 2.5. КИСЕЛОСТ ......................................................................................... 15 2.6. АЛКАЛНОСТ 15 ХЕМИЈА ЗАГАЂИВАЊА
И ЗAШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
........................................................
18 1. ЗАГАЂИВАЊЕ ПРИРОДНИХ ВОДА ................................................ 18 1.1. ЗАГАЂИВАЧИ ВОДА ....................................................................... 18 1.2. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ....................................................................... 18 1.3. ПРОЦЕСИ ПРЕЧИШЋАВАЊА ЗАГАЂЕНИХ ВОДА .............. 19 2. ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА ....................................................................... 19 2.1. ЗАГАЂИВАЧИ ВАЗДУХА ................................................................. 19 2.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА ......................................... 20 КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА ....................................................................... 21
МАЗИВА И ГОРИВА
1.MАЗИВА
Сврха мазива је да смањи трење двају тела, чиме се штеди снага и смањује хабање. Површине које се тару превлаче се танким слојем мазива које изједначује неравнине површина тако да преостаје само релативно мало унутрашње трење самог мазива. Мазиво је утолико савршеније уколико је већа његова адхезија на клизајућим површинама и ова величина се зове ''СПОСОБНОСТ ПОДМАЗИВАЊА''.
1.1 МОТОРНА УЉА
У рафинеријама, поступцима рафинације, из нафте добија се основно уље, такозвано БАЗНО УЉЕ. Ради побољшања својстава - квалитета, базном уљу додају се разна органска и неорганска хемијска једињења – АДИТИВИ. Дакле
БАЗНО УЉЕ + АДИТИВИ = МОТОРНО УЉЕ
Од различитих квалитета базних уља и адитива намешавањем добијају се различити квалитети и врсте моторних уља. У зависности од квалитета, једно моторно уље садржи најмање 80% базног уња и до 20% адитива.
Моторно уље у мотору возила има задатак да:
ПОДМАЗУЈЕ мотор, смањује трење и хабање металних површина (делова) који се крећу.
ЧИСТИ унутрашње делове мотора од честица чађи које настају због непотпуног сагоревања горива.
ЗАПТИВА мотор (склоп цилиндар – клип), спречава продор гасова сагоревања у корито (картер) мотора, а уједно повећава компресију мотора.
ШТИТИ унутрашње делове мотора од корозије. Продукти сагоревања горива садрже и воду која због високих температура испарава, али у зимским условима када је мотор недовоњно загрејан, у почетку остаје као хладни кондезат у моторном уљу. Гориво садржи и сумпор који у процесу сагоревања ствара једињења која са водом прелазе у сумпорну киселину и кородивно делује на унутрашње делове мотора. Уље неутралише ову киселину и спречава корозију.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!